آموزش برترین کلید های میانبر ویندوز

۲۹ تیر ۱۳۹۴ ۰۹:۵۳:۱۹ ق.ظ

اهمیت کلید های میانبر یا Shortcut Keys بر هیچ‌کس پوشیده نیست. البته تعداد آن‌ها هم بسیار فراوان است و شاید وقتی در اینترنت جستجو کنید برای یک سرویس کوچک صد ها شورتکات پیدا کنید! مسلماً مهم‌ترین کلید های میانبر که همواره در طول روز نیاز است شاید به عدد ۳۰ نرسد.

 

کلید های میانبر رایج بین ویندوز های ۷، ۸، ۸٫۱ و ۱۰٫

ویندوز

Win + R: پنجره Run را باز می نماید.
Win + E: اینترنت اکسپلورر باز می شود.
٫Win + F: ابزار جستجو را باز می کند.
Win + M/Win + Shift +M: تمامی پنجره ها را مینیمایز / تمام صفحه می نماید.
Win + Home: تمامی پنجره ها به جز پنجره کنونی مینیمایز می شوند.
Win + 1-9: برنامه‌های موجود در نوار پایین صفحه ها (Task Bar) را به ترتیب شماره باز می نماید.
Win + پیکان های حرکتی: جایگاه پنجره را متناسب با جهت پیکان حرکت می دهد.
Win + پیکان چپ/راست: هنگامی که از دو نمایشگر استفاده می کنید، بین آن دو سوییچ می کند.
Win + L: دسکتاپ را قفل می‌کند و به ابتدای لاگین می‌آورد (بدون از بین رفتن اطلاعات مناسب برای پنهان کاری!!!)

عمومی

Ctrl + Shift + N: یک پوشه جدید می سازد.
Ctrl + Shift + Click: برنامه را با دسترسی Adminstrator باز می کند.
Shift + Right-Click: در یک پوشه Command Prompt را باز می نماید.
Win + Space: دسکتاپ را نمایش می دهد.
Shift + Click: در یک برنامه تسکبار، یک پنجره جدید از آن می گشاید.
Ctrl + Shift + Esc: تسک منیجر باز می شود.
Ctrl +C: رونوشت برداشتن (کپی)
Ctrl +X: برش (کات)
Ctrl + Z: بازگشت به کنش پیشین (آندو)
Alt + F4: بستن برنامه

شورتکات های بین ویندوز ۸ و ۱۰

Windows + . : یک برنامه را به سمت دیگر صفحه منتقل می کند.
Win + W: تنظیمات جستجو
Win +Tab: بین تب های سوییچ می کند
Win + l: تنظیمات Charm را باز می کند
Win + Shift + L: جستجو در اینترنت اکسپلورر با استفاده از متن موجود در کلیپ بورد (کپی شده)
Win + D: نمایش دسکتاپ
Win + C: باز کردن منوی Charms
Win + Q: جستجو در میان اپ های نصب شده

کلید های میانبر ویژه (مخصوص ویندوز ۱۰)

دسکتاپ مجازی
Win + Ctrl + D: یک دسکتاپ مجازی جدید ایجاد می کند
Win + Ctrl + F4: دسکتاپ مجازی کنونی را می بندد
Win + Ctrl+ Left/Right: دسکتاپ مجازی را به راست یا چپ سوییچ می کند

Command Prompt
Ctrl + V/Shift + Insert: جایگزاری متن
Ctrl + C/Ctrl + Insert: رونوشت برداشتن از متن انتخاب شده
Ctrl + A: انتخاب تمام متن
Ctrl + Up/Down: یک خط بالا و پایین بردن
Ctrl + Page Up/Down: بالا و پایین بردن یک صفحه
Ctrl + F: جستجو